Öppenhet

I Växjö finns en positiv nyfikenhet och ett utrymme att få vara den man är. Här känner man sig välkommen och det finns en mångfald av uttryck, bakgrunder och människor.

 

Värdeorden är konkretiseringar av värdeområdet "Öppenhet" och ska fungera som råvaror i platsvarumärket Växjö.

Värdeordslista:

INKLUDERANDE

VÄLKOMNANDE

MÅNGFALD

KÄRLEK

OMTANKE

STOLTHET

REFLEKTION

GLÄDJE

EMPATISK

LEKFULL

 

Övriga värdeområden: