Entreprenörskap och drivkraft

Det finns en särskild anda som kännetecknar platsen Växjö. En anda som handlar om att våga lite mer. I Växjö väljer vi att göra, prova och agera snarare än att bara prata.


Värdeorden är konkretiseringar av värdeområdet "Entreprenörskap och drivkraft" och ska fungera som råvaror i platsvarumärket Växjö.

Värdeordslista:

FRAMÅTANDA

ENGAGEMANG

NYFIKENHET

INNOVATION

MOD

TILLSAMMANS

KREATIVITET

VINNANDE

UTVECKLING

 

Övriga värdeområden: