Om webbplatsen

Platsvarumärket har tagits fram i ett samarbete mellan näringslivet, besöksnäringen, kulturlivet, föreningslivet, akademin och det offentliga i Växjö. Platsvarumärket Växjö tillhör och ägs på så sätt av alla som verkar på platsen.


Den här webbplatsen är till för alla som vill kommunicera och lyfta platsen Växjö i sin kommunikation och marknadsföring.


Webbplatsen administreras av Växjö kommun. Har du frågor om eller synpunkter på webbplatsen kan du kontakta admin.