De flesta har sin egen, omedelbara bild av Växjö. Någon tänker kanske på en specifik restaurang, en artist eller ett idrottslag. Andra kopplar Växjö med något större, en del av Småland. Platsvarumärket består således av både ett mentalt och ett geografiskt perspektiv. Detta är viktigt för att förstå hur varumärket Växjö existerar i både större och mindre sammanhang.


Vi pratar alltså inte om Växjö kommun eller om Växjö City, utan om en otydligt definierad plats. Man kan till och med hävda att man är Växjöbo även om man för tillfället bor i någon annan del av världen.

VAD ÄR ETT PLATSVARUMÄRKE?

Ett platsvarumärke utgörs av allas sammantagna känsla och uppfattning om platsen. Platsvarumärket har ingen ägare, utan består av det fysiska (geografiskt läge, byggnader, miljö, och så vidare), av människorna som bor och verkar här, av platsens historia samt dess ambition och ”anda”.

NÄR SKA PLATSVARUMÄRKET
ANVÄNDAS?

  • När platsen Växjö är involverad – direkt eller indirekt.
  • När det kan tillföra positivt värde till platsen Växjö.
  • När det kan bidra med värde för dig i ett kommunikativt sammanhang.

SKILLNAD MELLAN PLATS
OCH AVSÄNDARE

Platsvarumärket Växjö kan inte vara en avsändare. Varumärket Växjö består av allting som förknippas med platsen – känslor, associationer, händelser, upplevelser, verksamheter, nyheter och så vidare.


En logotyp är en grafisk symbol som representerar en organisation eller juridisk person och som oftast agerar avsändare. Platsen Växjö är alltså inte en avsändare i traditionell mening.


Istället är det du, i din form av aktör som är avsändare för kommunikationen. Genom att komplettera din egen kommunikation med platsvarumärket är du både med och skapar värde för platsen, samtidigt som platsen förstärker dig. 

VÄRDE-/ENERGIUTBYTE

  • GE VÄRDE. Vi som lever, verkar och besöker Växjö, som privatpersoner, organisationer eller företag, skapar värden för platsen. Ofta genom en kombination av två eller flera av ovanstående egenskaper.
  • GES VÄRDE. Oavsett vår funktion på platsen Växjö kan vi dra nytta av de positiva värden som natur, företeelser, nyheter och människor på ett eller annat sätt förmedlar. Det färgar oss och hur vi uppfattas av vår omvärld.