Miljö, klimat och natur

Växjö ligger mitt i, och utvecklas i samklang med, naturen. Våra skogar och sjöar är en attraktionskraft, speciellt när vi kombinerar de med hållbarhetsperspektivet och det engagemang som finns här för att värna om naturen och samhället. 


Värdeorden är konkretiseringar av värdeområdet "Miljö, klimat och natur" och ska fungera som råvaror i platsvarumärket Växjö.

Värdeordslista:

NÄRHET

SJÖ

NÄRODLAT

NATUR

HÅLLBART

ROFYLLT

GRÖNT

SKOG

SMÅLÄNDSK

 

Övriga värdeområden: