Platsvarumärket Växjö har inte en logotyp, slogan eller en egen grafisk manual. Istället har vi vår gemensamma Växjöanda och våra fyra värdeområden som definierar oss.

För att lyfta fram Växjös styrkor på ett tydligt och enhetligt sätt finns det en rad olika råvaror och ingredienser som du kan använda i din kommunikation.


På den här sidan hittar du alla ingredienser som du behöver för att bygga ditt eget Växjörecept. Längre ner på den här sidan kan du bland annat läsa om kärnan i platsvarumärket Växjö, ladda ner typsnittet VXOCaps, hitta färdiga texter och bilder om platsen Växjö som du kan använda och lite till.


Varumärket Växjös råvaror

För att skapa en bättre bild av hur platsen Växjö uppfattas och vilka attribut som är kännetecknande för Växjö genomfördes under 2017 en attitydundersökning.

De 1600 personer som svarat är indelade i tre kategorier; privatpersoner boende i Växjö kommun, företagare i Växjö kommun och allmänhet. Med allmänhet avses personer som bor i övriga Sverige. Du hittar hela attitydundersökningen här Länk till annan webbplats..


Attitydundersökningen visar att platsen Växjö inte kännetecknas av en enskild företeelse. Istället är det en rad olika styrkor som bidrar till varumärket Växjö. Dessa styrkor kan kategoriseras i fyra olika värdeområden som tillsammans uttrycker att Växjö inte är antigen det ena eller det andra. Växjö är både och!

 

Råvaror & Ingredienser

För att berätta om vad platsen Växjö är behöver vi vara specifik och profilerande. Råvarorna utgör kärnan i platsvarumärket Växjö och är de värdeord som du kan läsa mer om längre ner på den här sidan.


Råvarorna eller värdeorden under respektive värdeområde ska kombineras för att skapa ett platsvärde som förstärker din huvudkommunikation. För skapa en visuell samhörighet har typsnittet VXOCaps tagits fram.

Typsnittet VXOCaps alla tecken

Typsnittet är speciellt framtaget för platsvarumärket Växjö och får användas av alla som kommunicerar platsen. VXOCaps innehåller även symbolen "Både-och-Hjärtat, en kombination mellan ett "och"-tecken (ampersand) och ett hjärta. En visualisering över vår stolthet att vara både-och.


Ingredienserna består av värdeord 1, ”Både-och-Hjärtat”, värdeord 2, lika med-tecken (=) och Platsen (Växjö). Värdeorden väljs från de fyra värdeområdena och läggs in i valfri ordning runt ”Både-och-Hjärtat”. Däremot ska platsen alltid avsluta receptet. ”Både-och Hjärtat” får aldrig användas ensamt eller ur sitt sammanhang.

Försök matcha värdeorden med din egen huvudkommunikation. På så sätt blir heltheltintrycket effektivare och trovärdigare.


Om det inte finns några konkreta värden som matchar men det finns positiva associationer mellan platsen Växjö och din verksamhet, så kan du välja att använda det korta receptet. "Vi" i det korta receptet får aldrig bytas ut. "Vi:et" representerar dig som avsändare. Genom att ha med din egen logotyp i kommunikation är det den som är avsändare.

En bild av Vi och-hjärta Växjö utskrivet i VXOcaps

Du kan ladda ner typsnittet VXOCaps i näst steg, "Skapa ditt eget Växjörecept".


Värdeområden

Klicka på värdeområdena nedan för att läsa mer om varje område samt för att hitta varje värdeområdes råvaror (värdeord).

VAD SÄGER VI OM VÄXJÖ?

Vid sidan av huvudkonceptet för platsen Växjö är det värdefullt att i våra texter också berätta om Växjö på ett värdeskapande sätt som korrelerar med receptet. Därför finns det färdiga så kallade boilerplate-texter som du kan använda i din kommunikation.


Texterna är framtagna utifrån aktörsperspektiven Leva, Verka samt Besöka Växjö. Låt dig inspireras av dem eller använd dem som de är. Förutom dessa texter finns också ett antal korta meningar att använda eller utgå ifrån när ni vill beskriva Växjö.

 

aTT LEVA I vÄXJÖ

Växjö har det mesta som kännetecknar en storstad, utom avstånden. En inkluderande plats, där du fullt ut kan vara dig själv. Vi erbjuder en mix av gammalt och nytt, sport och kultur, puls och vila. Men framför allt kan vi erbjuda balans. I Växjö är det inte bara nära till naturen, här börjar naturen i staden. En levnadsvänlig plats med både tätort och landsbygd, för den som vill ha ut mycket av livet.


Kortisar:

- Familjevänliga Växjö.

- Här finns skogen i stan.

- En stad som växer och frodas.

- Ett enklare livspussel.

- Här finns bra skolor, attraktiva jobb och spännande fritid.

- En plats med både tätort och landsbygd.

- Växjös invånare har skapat en attraktiv plats att leva och bo på.


Att verka i växjö

Växjö är en bra plats för företag. En universitetsstad i stark tillväxt, med hög expansion och full av doers. Här är det lätt att både etablera och starta nytt i ett näringsliv präglat av nyfikenhet: hellre ja än nej. Något som bidragit till att Växjö är ett av Sveriges största IT-kluster. En kreativ kraft i en miljö som tror på hållbart företagande och långsiktighet – både för klimat och näringsliv.


Kortisar:

- Stimulera grönt företagande.

- Ett nyfiket näringsliv.

- För hållbara företag.

- När mod får möta innovation sker utveckling.

- En kreativ stad med nyfikna doers.

- En tilltro som bidragit till att Växjö är ett av Sveriges största IT-kluster.

- Här finns en atmosfär av att våga, prova och göra.

- Det ska vara lätt att våga.


Att uppleva växjö

Ett nyckelord för Växjö är ”nära”. Nära till puls, kultur och gastronomiska upptäckter. Nära till rofylld natur och outdoor-äventyr. Här finns flera högklassiga restauranger, bland annat med stjärna i Guide Michelin, och möjlighet att uppleva Sveriges, enligt White Guide, bästa hotell. Precis i utkanten av stan sträcker sig fyra mil stig genom både tätort och landsbygd: sex sjöar och tre naturreservat, med mängder av möjligheter att cykla, löpa, gå eller åka skidor i. En smak av Småland, för den som uppskattar livets goda.


Kortisar:

- Massor att göra och uppleva för både stora och små.

- Upplevelser med smak av livets goda.

- Växjö ger en spännande smak av Småland.

- Växjö ligger i skogen, men skogen ligger också i Växjö.

- En smak av Småland med gamla anor.

 

HUR PORTRÄTTERAR VI VÄXJÖ?

Bilder och fotografier är ett kraftfullt verktyg för att berätta en tydlig berättelse om platsen Växjö och på så sätt bygga ett starkare platsvarumäke.

Här hittar ett urval av högupplösta bilder som porträtterar platsen Växjö på ett attraktivt sätt. Du får använda bilderna för att berätta om platsen Växjö. Du får inte använda i bilderna kommersiellt syfte för att marknadsföra produkter eller tjänster.


Var noga med att:

  • Fotografens namn ska alltid anges vid publicering av bilderna.
  • Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte för att marknadsföra produkter eller tjänster. Bilderna får inte säljas som vykort, posters eller liknande.
  • Ingen bild får förvrängas eller modifieras, digitalt eller på andra sätt, utan fotografens medgivande. Medgivande krävs också om bilden ska användas tillsammans med andra bilder (montage) på ett sådant sätt att det kan betraktas som en ny bild.
  • I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan extern part (användaren av bilderna) komma att debiteras i efterhand direkt av fotografen.
  • Ansvaret vid eventuella skadeståndsanspråk, eller andra konsekvenser av otillåtet användande av bilderna, vilar på den externa parten (användaren av bilderna).

DU HITTAR DE HÖGUPPLÖSTA BILDERNA HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.