Välkommen till Växjös Cook book

– Platsvarumärket Växjös varumärkesmanual.


Vi är många i Växjöregionen som jobbar hårt för att locka nationell och internationell uppmärksamhet. Du kanske vill rekrytera nya medarbetare, attrahera besökare till ett evenemang eller få hit nya investeringar. Oavsett vem du är eller vad du försöker uppnå, så är denna webbplats en verktygslåda som hjälper dig att sätta dig och Växjö på kartan. Och bäst av allt, det är gratis.

DÄRFÖR EN COOK BOOK

För att bygga ett starkt platsvarumärke måste vi ha en tydlig berättelse om platsen Växjö. Med en Cook book eller varumärkesmanual kan vi alla kommunicera utifrån lika premisser. Cook booken skapar en röd tråd i vår kommunikation om platsen och i förlängningen högre igenkänning av varumärket Växjö. I den här kokboken hittar du allt du behöver för att kommunicera Växjö på ett attraktivt sätt.


Under sidan ”Steg 1: Vårt Växjö” går vi först igenom vad ett platsvarumärke är, hur det skiljer sig från ditt varumärke samt när du kan använda det i din kommunikation.


Under sidan ”Steg 2: Råvaror och ingredienser" får du även lära känna kärnan i platsvarumärket Växjö. Här hittar du platsvarumärkets beståndsdelar, eller råvaror om du så vill. Här hittar du även färdiga copy-texter, bilder och mycket mer som underlättar din kommunikation om platsen Växjö.


Och slutligen, på sidan ”Steg 3: Skapa ditt eget Växjörecept” beskrivs hur dessa råvaror kan kombineras och tillämpas för att stärka din egen kommunikation.

Platsen växjö

De flesta har sin egen, omedelbara referens till Växjö. Någon tänker kanske på en specifik restaurang, en artist eller ett idrottslag. Andra kopplar Växjö med något större, en del av Småland. Platsvarumärket består således av både ett mentalt och ett geografiskt perspektiv. Detta är viktigt för att förstå hur varumärket Växjö existerar i både större och mindre sammanhang.
Vi pratar alltså inte om Växjö kommun eller om Växjö City, utan om en relativt otydligt definierad plats. Man kan alltså bo på en mindre ort utanför själva staden men berätta för personer i andra delar av Sverige/världen att man bor i Växjö. Man kan till och med hävda att man är Växjöbo även om man för tillfället bor i någon annan del av världen.